Taxta pəncərələr

SOLWIN markası haqqında

  • SOLWIN – ən yüksək keyfiyyətə malik olan pəncərə, qapı, fasad və sürmə sistemləridir. Onlar üçqatlı "avrobrus” adlanan yüksə dözümlü tirdən (brusdan) istehsal olunur. Bu tipli qurulularda işlənilən lövhələrin (lamellərin) kəsiyi radial şəkildə yerinə yetirilir və 82 x 86 mm göstəricilərinə malik olur.


Niyə massivin əvəzinə, yapışqanlı tirdən (brusdan) istifadə etmək daha tərcih olunandır?

  • Taxtanın bütün qüsurları aradan qaldırılır;
  • Tirin (brusun) kiçik elementləri müxtəlif istiqamətli liflər ilə yapışaraq, taxtanın daxili gərginliyini aradan qaldırılır;
  • Hazır məhsul müxtəlif növ deformasıyalara (burma, əymə, çatlama) daha dözümlüdür;
  • "Avrobrus”-dan hazırlanmış pəncərələrin istilik izolyasiyası göstəricisi isə massivdən hazırlanan adi taxta pəncərələrə nisbətən 15% daha yüksəkdir.


"Avrobrus”-un istehsalı üçün tədarük olunan materiallar ölkəmizin iqlim şəraitinə uyğun olaraq, 12% ± 2% nisbi rütubətə kimi qurudulur.

SOLWIN taxta məmulatları bütün ölkə standartları, texniki və sanitar normalara uyğundur.


 

BİZ BURDAYIQ

Ak.H.Əliyev küç. 78A, Bakı

(+994 12) 465 54 42

(+994 51) 409 04 16

© 2024 «Veka Pəncərələri»
Bütün hüquqlar qorunur.
Saytın hazırlanması —
«OKmedia»